Je hebt je nog niet aangemeld.      |
Voorwaarden

De belangrijkste bepalingen zijn:


1. Een licentieactivatiecode of LAC mag door maximaal één individuele gebruiker gebruikt worden. De geldigheid van het lesmateriaal kan tevens beperkt in de tijd zijn.

2. Toegang tot de inhoud is voorbehouden aan de gebruikers: leerkrachten, leerlingen en onderwijsprofessionals van de opleidingen en scholen die een gebruiksovereenkomst met het Ontwikkelcentrum hebben gesloten. Daarom moeten zij alle gevraagde gegevens invullen.

3. De pagina's en de inhoud van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de site zijn eigendom van het Ontwikkelcentrum. Wijziging aan de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

4. Niets uit de modules van het Ontwikkelcentrum mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum.

5. De gebruikers gebruiken de informatie niet voor commerciële doelen of in publicaties.

6. De gebruikers dienen zich bewust te zijn van de ethische principes ten aanzien van het omgaan met het lesmateriaal, en moeten de nodige omzichtigheid aan de dag leggen, met name ten aanzien van persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie.

7. Bij vermoeden van misbruik behoudt het Ontwikkelcentrum zich het recht voor de toegang tot MY SPOT te blokkeren.

8. Het Ontwikkelcentrum zal zich inspannen om de toegankelijkheid van de database te waarborgen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van tijdelijke of gedeeltelijke onbereikbaarheid.

9. De gebruiker heeft recht op technische ondersteuning via het helpdeskformulier op de site.

10. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van het Ontwikkelcentrum en van deze licentievoorwaarden en verklaart zich akkoord met genoemde voorwaarden.